ORIAU AGOR O AWST 30in I MEDI 16eg

Dydd Llun - Ar gau
Dydd Mawrth - Dydd Gwener - 12:00 - 17:00
Dydd Sadwrn - Dydd Sul - 10:15 - 17:00

CYHOEDDIAD BWYSIG

Oherwydd ymddeoliadau bydd Cartio Dan-do Redline yn cau yn barhaol ar 16ed Fedi 2019.

Hoffem ddiolch i chi, ein cwsmeriaid ffyddlon, am eich cefnogaeth gwerthfawr dros y blynyddoedd a dymunwn yn dda i chi i gyd ar gyfer y dyfodol.

Diolch yn fawr,
Y tîm yn Redline.

 

Argymhellwn Archebu
Gobeithiwn eich gweld yn fuan!

Edrychwch ar ein tudalen Facebook am unrhyw newidiadau

Rydym yn awgrymu archebu lle i osgoi siom.
Archebu digwyddiadau arbennig, partion stag/iâr, clybiau e.e. yn bosib tu allan i'r oriau uchod

Ffoniwch neu e-bostiwch gyda'ch gofynion

PRISIAU

karting

Welcome

Diolch am ymweld â’n gwefan, ac edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi yn bersonol.

Gobeithiwn i chwi ganfod yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano. Os na wnaethoch, croeso i chi gysylltu â ni.

 
www.redlineindoorkarting.co.uk

© 2019 Redline. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd

info@redlineindoorkarting.co.uk Redline Indoor Karting www.redlineindoorkarting.co.uk